Hoe erg is straling? Wetenschap en onderzoeken

Er zijn vele honderden wetenschapelijke onderzoeken en experimenten gedaan t.a.v. de effecten van verschillende soorten elektromagnetische stralingen
op mens en dier. Iets meer dan de helft van deze onderzoeken tonen forse biologische effecten aan en de overige onderzoeken tonen geen significante effecten aan.
Geen enkele onderzoeker sluit uit dat elektromagnetische straling invloed heeft op het lichaam. De wereld gezondheidsraad (WHO) heeft straling
in de categorie potentieel kanker verwekkend geplaatst. Alle onderzoekers zijn het er over eens
dat dat de blootstelling van (jonge) kinderen aan straling beperkt dient te worden.

De Nederlandse Gezondheidsraad

De Nederlandse Gezondheidsraad (en daarmee de Overheid) stelt zich op het standpunt dat er niets bewezen is zolang de wetenschappelijke discussies voortduren. Zij stimuleert meer onderzoek en hanteert de IGNIRP normen voor weefselbeschadiging door opwarming (het magnetron effect) als uitgangspunt voor haar beleid. Het uitgebreide standpunt van de Nederlandse overheid over de diverse aspecten van straling en gezondheid is te lezen op www.kennisplatform.nl Kort gezegd komt het er op neer dat alle huidige stralingsbronnen voor publiek gebruik voldoen aan de blootstellingsrichtlijnen van de IGNIRP en dus geen gezondheidsrisico’s opleveren voor het publiek.

Commentaar StralingsAdviesOnline: De IGNIRP richtlijnen zijn te eenzijdig gericht op het opwarmingseffect (als in een magnetron) van lichaamsweefsel en niet op verstoringen van subtiele processen in bijvoorbeeld de hormoonhuishouding en de cel werking die zich volgens veel wetenschappers al ruim onder de IGNIRP richtlijnen voordoet. Om deze reden houdt StralingsAdviesOnline de scherpere Bouwbiologische richtlijnen aan.

Het Europese parlement parlement

Het Europese parlement parlement roept met een resolutie in april 2010 regeringen op meer onderzoek te doen en vooral preventieve maatregelen te treffen.

Op basis van het bestuderen van rapporten en onderzoeken en vooral jarenlange praktijkervaring in zowel zakelijke omgevingen als woonhuizen, is StralingsAdviesOnline er van overtuigd dat regelmatige blootstelling aan straling van o.a. mobiele telefoons, zendmasten, draadloze modems, elektrische velden van snoeren en elektriciteitsvoorzieningen, hoogspanningsmasten een zodanig belasting kan vormen voor mens en dier, dat er biologische verstoringen kunnen ontstaan met welzijnsklachten als gevolg.

Naar schatting van StralingsAdviesOnline komen elektrostress gerelateerde klachten bij één op vijf personen voor. Een kleiner percentage (1-2%, bron Stichting EHS) is allergisch te noemen voor bepaalde soorten elektromagnetische straling. Vaak is hierbij ook sprake van meerdere overgevoeligheden. Een grote groep mensen ca. 66% geeft aan geen merkbare klachten van blootstelling aan straling te ondervinden.

Document:

Resolutie van het Europees parlement ( 2 april 2009)

Websites:

literatuur:

 • Elektrostress & gezondheid Michiel Haas
 • Elektromagnetische straling, wat kun je er tegen doen? Sangen & Tazelaar
 • Electromagnetic Fields, biological Interactions and Mechanisms Martin Blank, Columbia University 1995
 • Electromagnetic Fields 1995;  B. Blake Levitt
 • ELEKTROSMOG, de verborgen vervuiler Gerrit Teule
 • Elektrostress Wulf-Dietrich Rose
 • Onzichtbare risico’s in het draadloze tijdperk; Karel & Caroline van Huffelen
 • The invisible disease; Gunni Nordström
 • CELL PHONES Invisible Hazards in the Wiress Age Dr. Georg Carlo and Martin Schram
 • The truth about Cell Phone radiation, prof Devra Davis 2010
 • Public health SOS; The shadow side of the Wireless revolution 2009; Camilla Rees, Dr magda Havas
 • The invisible Threat; Risks associated with EMF’s Dr Howard W. Fisher 2007
 • The Body Electric 1985 Robert O. Becker
 • Currents of Death Paul Broder