Stralingsmetingen aanvragen

StralingsAdviesOnline voert stralingsmetingen en onderzoek uit voor particulieren en bedrijven:

Particulieren

woonhuis - kantoor aan huis

Woonhuismeting

Een technische meting om vast te stellen hoeveel stralingsbelasting in het woonhuis aanwezig is inclusief een schriftelijk advies over eventueel te nemen maatregelen.

woonwijk

Aankoopmeting van een perceel of woonhuis

Een technische meting om vast te stellen hoeveel stralingsbelasting aanwezig is op het bouwkavel of in het woonhuis om aan de hand van de uitkomsten een aankoopbeslissing te kunnen nemen.

Voor bedrijven

werkplek

Bedrijfsonderzoek

Een technisch onderzoek in het kader van de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E, richtlijn 2013/35/EU Elektromagnetische velden), om vast te stellen hoeveel stralingsbelasting aanwezig is op de werkplaatsen van de medewerkers in relatie tot de richtlijnen, inclusief een schriftelijk advies over eventueel te nemen maatregelen.

bouwkavel

Aankoopmeting van een bedrijfspand/bouwkavel

Een technische meting om vast te stellen hoeveel stralingsbelasting aanwezig in en om het betreffende pand of bouwkavel om aan de hand van de uitkomsten een aankoopbeslissing te kunnen nemen.

Heeft u nog vragen over de metingen of wilt u een afspraak maken, stuurt u dan een email naar STRALINGSADVIESONLINE of bel met 0653738200