Straling en gezondheid

Wat is straling?

Elektromagnetische straling, niet te verwarren met radioactieve straling, is energie die apparaten met een in of externe stroombron afgeeft aan de directe omgeving. Vaak is het verspreiden van straling onderdeel van de werking, zoals bij mobiele telefoons of zendmasten. Daarnaast is het een onbedoelde bijwerking van een apparaat of installatie zoals bij een lamp of verlengsnoer of een hoogspanningsmast. Verschillende stralingsbronnen geven verschillende soorten elektromagnetische straling af. We spreken van hoogfrequente elektromagnetische straling  en laagfrequente elektrische en magnetische  velden.

Welke apparaten geven straling af?

Alle apparaten die met stroom werken, ook die op een batterij, zijn verspreiders van elektromagnetische, magnetische of elektrische velden. Voorbeelden zijn mobiele telefoons, laptopcomputers, Ipads, internet WiFi modems, zendmasten voor mobiele telefonie (4G, UMTS of GSM), radio wekkers, hoogspanningsmasten enz.

mobiel foto

Hoe erg is straling?

Uit honderden medische en wetenschappelijke onderzoeken en experimenten blijkt dat het lichaam biologisch wordt beïnvloed door straling. Er zijn bijvoorbeeld veranderingen geconstateerd in het DNA (breuken), in bloedcellen (vorm en bewegelijkheid), cellen (doorlaatbaarheid celmembraan), hersenen (verandering hersengolven) en hormonen (verhoging van de Cortisolwaarden ook wel stresshormoon genaamd).

Wetenschappelijke en beleidsmatige discussies gaan over de vraag hoe schadelijk die veranderingen zijn. Het lichaam herstelt namelijk doorgaans de biologische veranderingen als de blootstelling is gestopt. En dat is steeds meer een probleem. De enorme explosie van straling producerende apparatuur die vrijwel continu aan staat, biedt het lichaam nauwelijks meer tijd om de natuurlijke biologische situatie te herstellen. En ook hebben mensen er op steeds jongere leeftijd mee te maken. Dit leidt bij sommige mensen tot welzijnsklachten.

Artsen en therapeuten krijgen te maken met een groeiende groep mensen die gevoelig zijn voor vormen van straling. Zij krijgen storende welzijnsklachten in nabijheid van stralingsbronnen. Dit wordt ook wel Elektro Gevoeligheid  genoemd. Sommige mensen ontwikkelen zelfs een allergie tegen straling. Dat wordt Elektro Hyper sensitiviteit of EHS genoemd (http://www.stichtingehs.nl). In Zweden is EHS bijvoorbeeld een geaccepteerde reden voor arbeidsongeschiktheid.

Welzijnsklachten die in verband worden gebracht met straling zijn:

  • Slapeloosheid
  • Hoofdpijn, migraine
  • Rusteloosheid, gevoelens van stress
  • Verlies aan concentratie
  • Verzuring verschijnselen
  • Duizeligheid
  • Hyperactiviteit
  • Chronische vermoeidheid

De wetenschap begrijpt nog erg weinig van de achtergronden van het ontstaan en de precieze werking van gevoeligheid voor straling. Vooral ook omdat alle mensen op verschillende wijzen reageren op bronnen van straling. Een ruwe inschatting is ca. 1-3% van de mensen (hyper)gevoelig zijn en minder of helemaal niet meer kunnen functioneren. Daarnaast is naar schatting ca. 10-20% van de mensen is in enige mate gevoelig voor straling.

In april 2009 heeft het Europese Parlement met grote meerderheid een resolutie aangenomen, die de Eurocommissarissen en nationale regeringen oproept om te komen tot preventief beleid en het doen van meer onderzoek. In Frankrijk zijn om gezondheidsredenen mobiele telefoons verboden op scholen.

homefoto 4

Hoeveel stralingsbelasting kan/mag een gemiddeld persoon hebben?

Veiligheidshalve houdt StralingsAdviesOnline Duitse voorzorgsrichtlijnen aan (BAUBIOLOGIE MAES).  Deze richtlijnen zijn gebaseerd op het voorkomen van tijdelijke en permanente biologische veranderingen in het lichaam als gevolg van blootstelling aan straling. De gedachte is, dat als er geen biologische veranderingen optreden er ook geen korte en lange termijn gezondheidsproblemen zullen optreden. StralingsAdviesOnline spreekt hierbij van stralingsbelasting.  In de meeste woonhuizen zijn zoveel stralingafgevende apparaten en voorzieningen dat er op plaatsen sprake is van forse of zelfs extreme belasting.

Bouwbiologische grenswaarden
homefoto prive 3a

Hoe weet ik of ik al last heb van straling?

Uit onderzoek en ervaring blijkt dat voornoemde  welzijnsklachten kunnen duiden op gevoeligheid voor blootstelling aan elektromagnetische straling. Via de persoonlijke test op deze site krijgt u inzicht of er een grote kans is dat uw klachten met elektromagnetische straling te maken zou kunnen hebben.

Wilt u meer inzicht krijgen in u eigen situatie?

laptopman

Wat zegt de Nederlandse overheid over straling?

De Nederlandse overheid volgt de blootstellingnormen van de officiële aanbevelingen van de Wereld Gezondheidsraad (WHO) en de internationale stralingscommissie (IGNIRP). Veel onderzoekers en ook het Europese parlement zijn van mening dat de WHO normen fors te hoog zijn.  Landen als Frankrijk, Oostenrijk, België, Israël, Australië, werken hebben om deze reden de normen voor blootstelling al verlaagd en ook het gebruik van bepaalde stralingsbronnen aan banden gelegd. Zo worden o.a. in België, Duitsland en Oostenrijk de zendniveaus van mobiele zenders fors terug gebracht en wordt in Frankrijk mobiel gebruik voor zeer jonge kinderen verboden.

Het standpunt van de Nederlandse overheid over de diverse aspecten van straling en gezondheid is te lezen op www.kennisplatform.nl Kort gezegd komt het er op neer dat alle huidige stralingsbronnen voor publiek gebruik voldoen aan de blootstellingrichtlijnen van de IGNIRP en dus geen gezondheidsrisico’s opleveren voor het publiek.

Commentaar StralingsAdviesOnline: De IGNIRP richtlijnen zijn te eenzijdig gericht op het opwarmingseffect (als in een magnetron) van lichaamsweefsel en niet op verstoringen van subtiele processen in bijvoorbeeld de hormoonhuishouding en de cel werking die zich volgens veel wetenschappers al ruim onder de IGNIRP richtlijnen voordoet. Om deze reden houdt StralingsAdviesOnline de scherpere Bouwbiologische richtlijnen aan.

str&gezh 1a

Hoe kan ik mij beschermen?

StralingsAdviesOnline hanteert bij voorkeur het principe van vermijden: wat er niet is, geeft ook geen belasting. Door middel van metingen wordt vastgesteld welke bronnen van straling er zijn en hoe belastend die zijn. Vaak kunnen met simpele ingrepen stralingsbronnen worden weg genomen of sterk worden verminderd. Als wegnemen niet kan, is het in verschillende situaties mogelijk om van afschermingsoplossingen te kiezen en zo de stralingsbelasting te verminderen.

Helaas is het vaak niet mogelijk of gewenst om alle bronnen van elektromagnetische straling weg te nemen. Denk hierbij aan mobiele telefoons, WiFi modems, huis audio en videosystemen, stroombronnen, hoogspanningsmasten, e.d.  Voor deze situaties heeft StralingsAdviesOnline neutralisatie producten geselecteerd. Bij de tab Stralingsproducten vindt u producten die ontwikkeld zijn om zonder speciale aanpassingen aan de stralingsbronnen, de belastende- en verstorende effecten van elektromagnetische straling sterk te verminderen. Stralingsadvies Online gebruikt uitsluitend oplossingen die zowel door de fabrikanten als in de praktijk van StralingsAdviesOnline een aangetoonde nuttige werking hebben. Bovendien biedt StralingsAdviesOnline voor al haar producten recht op teruggave met geld retour, indien het product niet aan de verwachtingen van de klant voldoet.

str&gezh 3