Privacyverklaring

StralingsAdviesOnline hecht bijzonder aan het waarborgen van de privacy van haar klanten

StralingsAdviesOnline kan persoonsgegevens van u verwerken doordat u gebruik maakt van de diensten van StralingsAdviesOnline en/of omdat u deze zelf bij het invullen van contact- of aanvraag formulieren aan StralingsAdviesOnline heeft verstrekt. StralingsAdviesOnline kan de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw email adres

Waarom StralingsAdviesOnline de persoonsgegevens nodig heeft?

StralingsAdviesOnline verwerkt uw persoonsgegevens enerzijds om contact met u op te nemen voor het geven van toelichting of advies bij de eventueel aan te schaffen beschermingsproducten en het versturen van offertes en/of facturen of het regelen van een retourzending.

Daarnaast kan StralingsAdviesOnline persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans een bestelling of retour van beschermingsproducten.

Hoe lang StralingsAdviesOnline uw persoonsgegevens bewaart?

StralingsAdviesOnline bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langere dan een jaar bewaard, indien er geen overeenkomst  met u tot stand komt.

Delen met anderen

StralingsAdviesOnline verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen website bezoek

StralingsAdviesOnline houdt gegevens bij over het website bezoek om de website te optimaliseren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@stralingsadviesonline.nl. StralingsAdviesOnline zal zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

StralingsAdviesOnline neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van StralingsAdviesOnline maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen en is gehost bij een professioneel hosting bedrijf. Indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door StralingsAdviesOnline verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met StralingsAdviesOnline via info@stralingsadviesonline.nl