Copyright en disclaimer

StralingsAdviesOnline

Op deze website wordt informatie gegeven die kan helpen om te bepalen of de mogelijkheid bestaat dat welzijnsklachten veroorzaakt kunnen worden door blootstelling aan elektromagnetische velden. De adviezen hebben als doel om de invloed van elektromagnetische velden op het lichaam te voorkomen en zijn in geen geval een alternatief voor medisch handelen. In geval van gezondheidsklachten raadt StralingsAdviesOnline in alle gevallen aan om een arts te raadplegen.

Ohm StralingsAdviesOnline kan de beschikbaarheid en juistheid van alle op deze site voorkomende gegevens niet volledig garanderen. Ohm StralingsAdviesOnline aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door afwezigheid of onjuistheid van op deze site weergegeven gegevens. Behalve indien deze schade te wijten is aan opzet of grove schuld. Tarieven en voorwaarden kunnen aan verandering onderhevig zijn (zie ook de algemene- en leveringsvoorwaarden).

Links naar sites van derden

Deze site bevat hyperlinks naar sites die buiten het domein liggen. Hiervoor gelden mogelijk op die pagina’s aangegeven afwijkende voorwaarden. StralingsAdviesOnline is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke pagina’s of voor de op deze sites als download aangeboden software.
Wanneer u onjuistheden tegenkomt dan stellen wij het op prijs indien u ons daarvan op de hoogte stelt.