Aankoopmetingen Bedrijven

Aankoopmeting van een bedrijfspand/bouwkavel

Inleiding

Bij aankoop van een bedrijfspand of bouwkavel is het raadzaam om vooraf te onderzoeken of de aanwezigheid van hoogspanningsinstallaties en/of zendinstallaties mogelijk leidt tot ongewenste stralingsbelasting van uw werknemers of de in het bedrijfspand op te stellen gevoelige apparaten.

StralingsAdviesOnline kan tegen beperkte kosten een indicatief stralingsonderzoek uitvoeren naar de stralingswaarden ter plaatse en deze relateren aan de geldende RI&E richtlijnen en normen. Gemeten worden zowel laag frequente elektrische en magnetische velden van hoogspanningsinstallaties, als elektromagnetische veldsterkten van hoogfrequente zendinstallaties van o.a. mobiele en radio zendinstallaties en radarinstallaties.

  • Het doel van de metingen en het uitgebrachte onderzoeksrapport is  aankoopbesluitvorming te ondersteunen met feiten en inschattingen.
  • Het onderzoek wordt gewoonlijk uitgevoerd gedurende normale werktijden. Op verzoek kun de metingen ook buiten werktijden plaatsvinden.
  • Indien er overschrijdingen worden geconstateerd, zal StralingsAdviesOnline adviezen formuleren hoe hier t.a.v. de koop kan worden omgegaan
  • Zowel de meetresultaten als de adviezen zullen schriftelijk worden verstrekt.
  • Stralingsadvies zal vertrouwelijk omgaan met de meetresultaten.
  • Voorafgaande aan de opdracht zal een kosten begroting worden verstrekt.
bouwkavel