Postbus 9 2396 ZG Koudekerk a/d Rijn
(M) +31 653 738 200
(E) info@stralingsadviesonline.nl
Stralingsproducten
home › Wetenschap

Hoe erg is straling? Wetenschap en onderzoeken

Er zijn vele honderden wetenschapelijke onderzoeken en experimenten gedaan t.a.v. de effecten van verschilende soorten elektromagnetische stralingen op mens en dier. Iets meer dan de helft van deze onderzoeken tonen forse biologische effecten aan en de overige onderzoeken tonen geen significante effecten aan. Geen enkele ondrzoeker sluit uit dat elektromagnetische straling invloed heeft op het lichaam. De wereld gezondheidsraad (WHO) heeft straling in de categorie potentieel kanker verwekkend  geplaatst. Alle onderzoekers zijn het er over eens dat dat de blootstelling van (jonge) kinderen aan straling beperkt dient te worden.

De Nederlandse Gezondheidsraad (en daarmee de Overheid) stelt zich op het standpunt dat er niets bewezen is zolang de wetenschappelijke discussies voortduren. Zij stimuleert meer onderzoek, doch neemt geen voorzorgsmaatregelen.

Het Europese parlement parlement roept met een resolutie in april 2010 regeringen op te meer onderzoek te doen en vooral preventieve maatregelen te treffen. 

Op basis van het bestuderen van rapporten en onderzoeken en vooral jarenlange praktijkervaring in zowel zakelijke omgevingen als woonhuizen, is Stralingsadvies Online er van overtuigd dat regelmatige blootstelling aan straling van o.a. mobiele telefoons, zendmasten, draadloze modems, elektrische velden van snoeren en elektriciteitsvoorzieningen, hoogspanningsmasten een zodanig belasting kan vormen voor mens en dier, dat er biologische verstoringen kunnen ontstaan met welzijnsklachten als gevolg. Naar schatting van Stralingsadvies Online komen elektrostress gerelateerde klachten bij één op drie personen voor. Een kleiner percentage (1-2%, bron Stichting EHS) is allergisch te noemen voor bepaalde soorten elektromagnetische straling. Vaak is hierbij ook sprake van meerdere overgevoeligheden. Een grote groep mensen ca 66% geeft aan geen merkbare klachten van blootstelling aan straling te ondervinden.

Meer informatie:

Document: Resolutie van het Europees parlement ( 2 april 2009)

Websites:


Boeken:

  • Elektrostress & gezondheid Michiel Haas
  • Elektromagnetische straling, wat kun je er tegen doen? Sangen & Tazelaar
  • Electromagnetic Fields 1995;  B. Blake Levitt
  • Onzichtbare risico’s in het draadloze tijdperk; Karel & Caroline van Huffelen
  • The invisible disease; Gunni Nordström
  • The truth about Cell Phone radiation, prof Devra Davis 2010
  • Public health SOS; The shadow side of the Wireless revolution 2009; Camilla Rees, Dr magda Havas
  • The invisible Threat; Risks associated with EMF's Dr Howard W. Fisher 2007
  • The Body Electric 1985 Robert O. Becker