Postbus 9 2396 ZG Koudekerk a/d Rijn
(M) +31 653 738 200
(E) info@stralingsadviesonline.nl
Stralingsproducten
home › Straling en gezondheid

Straling en gezondheid

Wat is straling?

Elektromagnetische straling, niet te verwarren met radioactieve straling, is energie die apparaten met een in of externe stroombron afgeeft aan de directe omgeving. Vaak is het verspreiden van straling onderdeel van de werking, zoals bij mobiele telefoons of zendmasten. Ook regelmatig is het een onbedoelde bijwerking van een apparaat of installatie zoals een lamp of verlengsnoer of een hoogspanningsmast. Verschillende bronnen van straling geven verschillende soorten elektromagnetische straling af.

Welke apparaten geven straling af?

Alle apparaten die een batterij hebben of op het stroomnet zijn aangesloten, zijn verspreiders van elektromagnetische velden. Voorbeelden zijn mobiele telefoons, laptopcomputers, Ipads,internet WiFi modems, zendmasten voor mobiele telefonie (4G,UMTS of GSM), radio wekkers, hoogspanningsmasten enz.

Hoe erg is straling?

Uit honderden medische en wetenschappelijke onderzoeken en experimenten blijkt dat het lichaam biologisch wordt beïnvloed door elektromagnetische straling. Er zijn bijvoorbeeld veranderingen geconstateerd in het DNA (breuken), in bloedcellen (vorm en bewegelijkheid), cellen (doorlaatbaarheid celmembraan), hersenen (verandering hersengolven, hormonen (verhoging cortisolwaarden ookwel stresshormoon genaamd). 

Wetenschappelijke en beleidsmatige discussies gaan over de vraag hoe schadelijk die veranderingen zijn. Het lichaam herstelt doorgaans de biologische veranderingen als de blootstelling is gestopt. En dat is steeds meer een probleem. De enorme explosie van straling producerende apparatuur die ook nog bijna altijd 'on 'is , biedt het lichaam nauwelijks meer tijd om de natuurlijke biologische situatie te herstellen. En ook hebben mensen er op steeds jongere leeftijd mee te maken.

Artsen en therapeuten krijgen te maken met een groeiende groep mensen die gevoelig zijn voor vormen van straling. Zij krijgen storende welzijnsklachten in nabijheid van stralingsbronnen. Dit wordt ook wel Electro Gevoeligheid  genoemd. Sommige mensen ontwikkelen zelfs een allergie tegen straling. Dat wordt Elektro Hyper sensitiviteit of EHS genoemd (http://www.stichtingehs.nl/). In Zweden is EHS een geaccepteerde reden voor arbeidsongeschiktheid.

De wetenschap begrijpt nog erg weinig van de achtergronden van het ontstaan en de precieze werking van gevoeligheid voor straling. Vooral ook omdat niet alle mensen op dezelfde wijze reageren op bronnen van straling. Een ruwe schatting is ca 1-3% van de mensen hypergevoelig zijn en feitelijk niet meer goed kunnen functioneren. Bij naar schatting 20% ontwikkelen zich inm de loop van tijd hinderlijke welzijnsklachten als chronisch vermoeid, slecht slapen of overprikkeldheid.

In april 2009 heeft het Europese Parlement met grote meerderheid een resolutie aangenomen, die de Euro commissarissen en nationale regeringen oproept om te komen tot preventief beleid en het doen van meer onderzoek. In Frankrijk zijn om gezondheidsredenen mobiele telefoons verboden op scholen.

Hoe weet ik of ik al last heb van straling?

Uit onderzoek en ervaring blijkt dat bepaalde welzijnsklachten kunnen duiden op gevoeligheid voor blootsteling aan elektromagnetische straling. Via de persoonlijke test op deze site krijgt u inzicht of er een grote kans is dat uw klachten met elektromagnetische straling te maken zou kunnen hebben.

Diverse onderzoeken en jarenlange ervaring met deze problematiek wijzen op een verband tussen (te grote) blootstelling aan elektromagnetische straling en klachten als:
 

 • Slapeloosheid
 • Hoofdpijn, migraine
 • Hoge bloeddruk
 • Rusteloosheid, gevoelens van stress
 • Verlies aan concentratie, productiviteit, etc.
 • Spierklachten
 • Verzuring verschijnselen, gewrichtspijnen
 • Duizeligheid
 • Allergieën
 • Hyperactiviteit
 • Chronische vermoeidheid

Meer in zicht in u eigen situatie? Doe de Gratis Online Stralingstest op deze site!

Wat zegt de Nederlandse overheid over straling?

De Nederlandse overheid volgt de blootstellingsnormen van de officiële aanbevelingen van de Wereld Gezondheidsraad (WHO) en de internationlae stralingscommissie (IGNIRP). Veel onderzoekers en ook het Europese parlement zijn van mening dat de WHO normen fors te hoog zijn.  Landen als Frankrijk, Oostenrijk, België, Israël, Australië, werken hebben om deze reden de normen voor blootstelling al verlaagd en ook het gebruik van bepaalde stralingsbronnen aan banden gelegd. Zo worden o.a. in België, Duitsland en Oostenrijk de zendniveaus van mobiele zenders fors terug gebracht en wordt in Frankrijk mobiel gebruik voor zeer jonge kinderen verboden.

Hoe kan ik mij beschermen?

Stralingsadvies online heeft als prioriteit om relatief sterke stralingsbronnen al dan niet tijdelijk uit te schakelen of soms weg te nemen. Doorgaans is de stralingbelasting door het treffen van eenvoudige ingrepen al fors terug te brengen. Dit is gemakkelijk te demonstreren met meetapparaten.  In andere gevallen is het nuttig en mogelijk om bepaalde vormen van afscherming te kiezen en op deze wijze nog meer te doen.

Pas als deze maatregelen zijn getroffen en er blijft nog steeds een chronisch te hoge stralingsbelasting ,dan kun je producten die de (biologische bij-) effecten van straling wegnemen (harmoniseren).

Op de Stralingsproductensite vindt u een selectie aan producten die ontwikkeld zijn om zonder speciale aanpassingen aan de apparaten of het woonhuis, de  belastende- en verstorende effecten van elektromagnetische straling sterk te verminderen. 

Stralingsadvies Online hecht er bij haar keuze en advies van oplossingen aan of de werking van de beschermingsproducten afdoende in wetenschappelijke biologische testen is aangetoond. Daarnaast biedt Stralingsadvies Online voor alle producten recht op terug gave met geld retour, indien het product niet aan de verwachtingen voldoet.