Postbus 9 2396 ZG Koudekerk a/d Rijn
(M) +31 653 738 200
(E) info@stralingsadviesonline.nl
Stralingsproducten
home › LTE, UMTS en GSM-masten

UMTS en GSM-masten

Sinds de introductie van de zendmasten voor GSM, UMTS en LTE (4G) zijn er bij hogere blootstellingen van stralingen welzijnsklachten gerapporteerd als hoofdpijn, duizeligheid, slecht slapen, continue zoem of fluittonen e.d. In de wetenschappelijke literatuur (zie voor een helder overzicht www.stralingsrisicos.nl) is er nog altijd discussie over of het mogelijk is dat dergelijke klachten veroorzaakt worden door dergelijke zendmasten. Een flink aantal onderzoeken laten inderdaad een verband zien tussen GSM, UMTS en LTE zendmasten en klachten, doch in weer andere onderzoeken kon dit niet bevestigd worden. 

Op basis van jarenlange praktijkervaringen baseert Stralingsadvies Online zich op de normen die Duitse bouwbiologen (SBM 2003/2008) hanteren voor ruimten of plaatsen waar men langere tijd verblijft. SBM staat voor Standard der Baubiologischen Messtechnik. Deze standaard is ontwikkeld door het Duitse bouwbiologie instituut IBN. De standaard beschrijft de in 2008 opgestelde richtlijnen voor blootstellingwaarden van verschillende soorten elektromagnetische velden. Zie ook http://www.baubiologie-ibn.de/. De waarden zijn bepaald op basis van de bestudering van de resultaten van honderden wetenschappelijke rapporten wereldwijd, evenals de praktijk ervaring van meer dan 1500 Duitse bouwbiologen. Belangrijk is hierbij te weten dat men hierbij de dusdanige waarden adviseert, dat bij langdurige blootstelling, de kans op gezondheidsklachten zo minimaal mogelijk is.  Deze normen zijn gebaseerd op zowel wereldwijd uitgevoerde wetenschappelijke onderzoeken als praktijk situaties bij metingen. De in SBM gehanteerde waarden houden daarbij de veilige kant aan om een veilige werk- of woonomgeving te waarborgen. Gegeven de onduidelijke situatie m.b.t. de op langere termijn veilige waarden t.a.v. langdurige blootstelling aan elektromagnetische velden (de gezondheidsraad pleit nog nadrukkelijk voor verder onderzoek), vormen de SBM 2008 normen een concrete invulling van het voorzorgsprincipe. In Nederland draagt het NIBE, het Nederlandse Instituut voor Bouwbiologie (www.nibe.org), de visie van het IBN uit.

Voor LTE (4G), UMTS en GSM masten wordt een voorzorgsnorm van 0.1 mikrowatt per m2 voor slaapvertrekken aangehouden. In de praktijk blijkt dat deze norm zelfs tot op een kilometer van de zendmast soms nog kanworden overschreden.

In grote lijnen zijn er twee verschillende soorten maatregelen, die ook regelmatig in combinatie worden gebruikt.

  1. De meest voor de hand liggende maatregel is proberen de blootstelling aan dergelijke straling te vermijden. Verhuizen is dan een optie, doch het valt steeds minder mee om een plaats te vinden waar zenders niet dominant aanwezig zijn. Als alternatief kan men trachten het huis met behulp van speciale materialen (verf, gordijnen, klamboes, behang) fysiek af te schermen. Dw.z. dergelijke materialen bevatten metalen delen, waardoor de elektromagnetische stralingen er niet door kunnen. Nadelen van deze oplossingen zijn dat stralingen er niet in kunnen, maar er ook moeilijk uit kunnen. Het is dan ook sterk af te raden om zelf stralingsbronnen in huis te plaatsen. Verder moeten deze maatregelen door vakmensen worden aangebracht  en kan niet het gehele huis zo behandeld worden omdat dan ook de natuurlijke stralingen (die nodig zijn voor het welbevinden van de bewoners) het huis niet meer binnen komen.
  2. Een tweede oplossingsmogelijkheid is het toepassen van producten die belastende bijwerkingen van stralingen kunnen wegnemen. Er zijn een flink aantal bedrijven die dergelijke oplossingen aanbieden, doch te weinig producten zijn beperkt of niet getest op adequate werking. In www.stralingsproducten.nl zijn een aantal producten geselecteerd van bedrijven die al heel lang in de markt zijn en die veel tijd en energie stoppen in het doen van biologische testen.