Postbus 9 2396 ZG Koudekerk a/d Rijn
(M) +31 653 738 200
(E) info@stralingsadviesonline.nl
Stralingsproducten
home › Hoogspanningsmasten

Hoogspanningsmasten

Hoogspanningsmasten transporteren wisselstroom en wisselspanning met een frequentie van 50Hz. Om het energieverlies te beperken wordt een zeer hoge spanning gebruikt, soms wel tot 380.000 volt. In woonhuizen zelf gaat het niet hoger dan 230 of 400 volt. Het nadeel van dergelijke hoge spanning en sterke stroom is dat daarbij elektrische velden (spanning) en magnetische velden (stroom) worden afgegeven. Het elektrische veld wordt uitgedrukt in volt per meter (V/m) en het magnetische veld in mikro tesla (één miljoenste Tesla) of in nano Tesla ( één duizend miljoenste Tesla).  Dat klinkt niet veel, maar bij wetenschappelijke onderzoeken is vastgesteld, dat bijvoorbeeld een permanente waarde van meer dan 20 nano Tesla op een slaapplaats al ongewenste biologische belasting geeft voor ons lichaam.

De 20 nanoTesla norm komt van de elektrostressnormen die bouwbiologen (SBM 2003/2008) hanteren voor ruimten of plaatsen waar men langere tijd verblijft. Deze  (Duitse) voorzorgsnormen zijn gebaseerd op wereldwijd uitgevoerde wetenschappelijke onderzoeken en houden daarbij de veilige kant aan om een gezonde woon- en werkomgeving te waarborgen (http://www.baubiologie-ibn.de/)

De officieuze Nederlandse normen voor elektrische velden van hoogspanningsmasten zijn 7000 V/m (Elektrische velden) en 400 nano Tesla (0.4 mikro Tesla)  De wereldgezondheidsraad adviseert 5000V/m voor elektrische velden van hoogspanningsmasten. In alle gevallen zijn de overheidsnormen veel hoger dan geadviseerd door de Duitse Bouw Biologen en een groep internationale wetenschappers verenigd in ‘the Bioinitiative Group’ (www.bioinitiative.org).

In praktijksituaties blijkt gemiddeld ca 100 meter de grens waarbij de Duitse Bouwbiologen normen net wel of net niet meer worden overschreden. In alle gevallen wordt een meting aangeraden omdat sommige installaties veel sterker blijken te zijn.

Oplossingsrichtingen:

In grote lijnen zijn er twee verschillende soorten maatregelen:

  1. De meest voor de hand liggende maatregel is proberen de blootstelling aan dergelijke straling te vermijden. Als alternatief kan men trachten het huis met behulp van speciale materialen (verf, gordijnen, klamboes, behang) fysiek af te schermen voor het elektrische veld. Voor magnetische velden heeft afschermen geen zin. Dergelijke velden gaan door alles heen. Bescherming met mu metaal kan functioneren, doch is voor een (heel) woonhuis financieel en praktisch niet realistisch. Verder moeten deze maatregelen door vakmensen worden aangebracht  en kan niet het gehele huis zo behandeld worden omdat dan ook de natuurlijke stralingen (die nodig zijn voor het welbevinden van de bewoners) het huis niet meer binnen komen.
  2. Een tweede oplossingsmogelijkheid is het harmoniseren of neutraliseren van de biologisch verstorende effecten van zowel de elektrische- als magnetische velden. Voor deze oplossingen zijn doorgaans geen bouwkundige aanpassingen nodig. Het aantonen van de werking ervan kan op drie wijzen zijn vorm gegeven: ten eerste kunnen er overtuigende onderzoeken te zijn die de juiste werking tonen. Ten tweede kan een therapeut met gevoelige meetapparatuur vaststellen dat het lichaam niet meer belast wordt door deze vormen van elektrostress. De derde manier is om de bewoners zelf te laten ervaren dat zij zich veel beter voelen na plaatsing dan daarvoor. Doorgaans wordt het huis veel rustiger en kan men zich beter ontspannen